יום שבת, 10 ביולי 2010

הפן הכלכלי-מסחרי של פטנטים

תופעת אמצאות הפטנטים בישראל הינה תופעה רווחת. מדינת ישראל מדורגת במקום ה-3 ביזמות בעולם, במקום ה-2 בהשכלה ובמקום ה-1 בפיתוח ומחקר. במאמרי זה אציג לפני בעל פטנטים מהן האפשרויות העומדות בפניו, כך שיוכל להגדיל את אפשרויותיו לניצול כלכלי של הפטנט.


1. העברת הזכויות בפטנט לצד שלישי
לפי אופציה זו, בעל הפטנט הינו "המוכר" אשר מוכר לקונה את זכויותיו בפטנט תמורת כסף, ולא יוכל לתבוע לאחר מכן את הקונה בעילה של הפרת פטנט. מכירת הפטנט מתבצעת ע"י חתימה של בעל הפטנט על כתב העברת זכויות. כתב העברת הזכויות הינו רק חלק מההסכם בין בעל הפטנט לקונה, שכן ההסכם הכולל מתייחס גם ליתר ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים. לדוגמא: מכירה של תוכנות נלוות, סימני מסחר, מדגם רשום, זכויות יוצרים, או קניין רוחני אחר כגון סודות מסחריים בתוכניות ותשריטים שהוכנו בשלבים הבתוליים של הפטנט ואינם כלולים בפטנט עצמו (כל עוד לא הפכו הם לנחלת הכלל, הם בגדר סוד מסחרי). כמובן שמכירה זו הינה בעלת נפקות כלכלית נוספת לתמורה בגין העברת הזכויות בפטנט. דוגמא אחרת היא מצב בו הקונה מעוניין לדעת יותר על הפטנט (מימושו הפוטנציאלי או מימושו בפועל עפ"י תוכניותיו של המוכר, מרכיבי הפטנט והחומרים שבו, וכן כל האפשרויות לרכישה מבחינת עלות ומיקום). אין ספק כי כתב העברת הזכויות הינו המסמך המרכזי בחוזה, אך מהאמור לעיל עולה כי ישנן הסכמות רבות נוספות הנכללות בחוזה, המהוות יחד עם כתב העברת הזכויות את החוזה כולו.

2. משקיע פיננסי ו/או משקיע אסטרטגי
בעל הפטנט יכול להשתמש בזכויות הקניין הרוחני המוקנות לו כבעל הפטנט, כדי לגייס משקיע אסטרטגי כגון חברת שיווק והפצה גדולה, או משקיע פיננסי גדול. בדרך זו גם חברה קטנה יחסית יכולה להגדיל את פוטנציאל רווחיה ולהפוך בכך ליעד קניה ע"י חברה גדולה עוד יותר. מהלך שכזה יתרום גם לביטחון הכלכלי של החברה ה"קטנה", ויאפשר לה להמשיך ולפתח את המוצרים נשוא הפטנט באווירה של יציבות כלכלית. כך גם שוויה של החברה ימשיך ויאמיר במקביל.

3. רישיון שימוש בפטנט
בעל פטנט יכול להמשך ולהחזיק בזכויות הקניין שלו בפטנט, תוך מתן רישיון שימוש בפטנט לאדם או חברה אחרים מכוח סעיפים 84-88 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967, בהתאם לתנאי שימוש שיוסכמו. כך נחסכים לחברה הרוכשת את הפטנט זמן ומשאבים הכרוכים בפיתוח פטנט, והיא יכולה להשתמש בפטנט קיים לצורך שיווק ומכירה, פיתוח נוסף, וכו'.

4. תביעת מפרי הפטנט
בעל הפטנט המגיש בקשה לרישום פטנט, יכול להמתין להפרת הפטנט ע"י מישהו אחר אשר יפתח את אותו הפטנט ו/או יבקש לרושמו. בעל הפטנט יוכל לתבוע את המפר ולקבל פיצויים בגין ההפרה או אף להגיע עם המפר להסכם מכירה של הפטנט. אלו הרושמים פטנט רק לצורך זה מכונים "טרולים".

סיכום

בעל פטנט יכול לפעול באחת מן הדרכים שפורטו מעלה ולהפיק בכך רווחים מן הפטנט. בשוק הבינלאומי יוכל לעשות זאת ביתר קלות, היות שהאפשרויות בו רחבות יותר וכן מדובר בסכומי כסף גדולים יותר, אולם גם עלויות הרישום גבוהות הרבה יותר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה