יום רביעי, 9 בדצמבר 2009

הסכם מכירת זכויות פטנט

במכירה מלאה של זכויות בפטנט או בקשת פטנט (להבדיל מרשיון שימוש), המסמך העיקרי הינו כתב העברת זכויות - Asignment Deed.
עם חתימת כתב העברת הזכויות לרוכש הפטנט, והעברת התמורה למוכר הפטנט, לכאורה מיצו הצדדים את העסקה. אולם לצדדים יש אינטרסים נלווים לעסקה, המהווים חלק בלתי נפרד ממנה, וכתב ההעברת הזכויות הופך להיות חלק מהסכם רחב יותר.
...

כך למשך, לרוכש הפטנט יש אינטרס לקבל תכנונים ותשריטים מוקדמים של האמצאה, שאינם מהווים חלק מהפטנט, בין אם היתה כוונה שלא מומשה להגישם כבקשה נפרדת, ובין אם לא היתה כוונה לעשות בהם שימוש כלשהו. אלה מהווים סוד מסחרי אצל בעלי הפטנט (אם טרם הפכו נחלת הכלל). כנגד קבלת סוד מסחרי כזה ניתן לדרוש תמורה נוספת.
אינטרס נוסף של רוכש פטנט הוא לקבל ידע - Know how לגבי האופן שבו חשב בעל הפטנט לממש את האמצאה, או מימש אותה בפועל. אם מדובר במימוש בפועל, יהיה רוכש הפטנט מעוניין גם באב-טיפוס של הפטנט, כמו גם במידע על רכיביו השונים, כגון החומרים מהם עשויים, עלויות רכישה, מקומות רכישה, וכד'.
סביר להניח שרוכש פטנט יהיה מעוניין לקבל ממוכר הפטנט גם מידע עסקי ואינפורמטיבי, כגון תוכנית עסקית, מצגות, רשימת אנשי קשר איתם עמד בעל הפטנט בקשר, כגון עורך פטנטים, עורך דין פטנטים, יועצים מקצועיים, וכד', ותכתובות עם אנשי קשר אלו.
מוכר פטנט אינו יכול להענות תמיד לכל הדרישות והאינטרסים של רוכש פטנט, בין משום שחלק מהמידע והידע הוא סוד מסחרי או מקצועי של המוכר הדרוש לו לשם פיתוח עסקיו, בין משום שהעברת ידע מסויים כרוכה בזמן ומאמץ ניכרים, ובין מסיבה אחרת. ניגוד האינטרסים בין מוכר לרוכש פטנט יכול לבוא לידי ביטוי חזיתי בהתחייבות להעדר תחרות שהרוכש יהיה מעוניין כי המוכר יתחייב בה. גבולות מסמך כזה יהיו צרים יחסית אם המוכר צפוי להמשיך בפעילות עסקית בתחום הפטנט, מאשר במכירה כללית.
מוכר פטנט או בקשת פטנט יהיה מעוניין להעביר עם מכירת הפטנט גם את כל האחריות הנלווית לטיפול ולתחזוקתו העתידית של הפטנט מחד, וכן להגביל את אחריותו לטיפול שנעשה על ידו או על ידי מי מטעמו בעבר. כך לדוגמא, על ההסכם להסדיר אחריות למצב שבו בקשת פטנט לא תתקבל לבסוף עקב פגם שנפל בניסוח הראשוני של בקשת הפטנט, ולא עקב מעשה או מחדל של רוכש הפטנט לאחר הרכישה.
מלבד תניות מרכזיות אלו, תעלנה סוגיות כלליות של כל הסכם כגון תניית מקום ודין השיפוט או בוררות. תנייה כזו תתפוס מקום חשוב אם ההסכם הוא בין צדדים ממדינות שונות.

תגובה 1:

  1. ברג רובין - עורך דין רשלנות רפואית
    שלום! ! הייתי רוצה לדעת באיזה בלוג אני יכולה למצוא מידע על עורכי דין העוסקים במקרים של רשלנות רפואית? איזה סוג של עו"ד הוא צריך להיות? תודה!

    השבמחק