יום רביעי, 21 במאי 2014

רק לא NDA (כזה!)

אז ככה: למר אל"ף וגב' בי"ת יש רעיון מדהים לאפליקציה. אצו רצו השניים לחברת הפיתוח "אנחנו אלופים בפיתוח אפליקציות" ולחברת "אין עלינו באפליקציות משלב הרעיון" לקבל הצעות מחיר. אבל.... בחרדתם כי רבה על אפליקצייתם הורידו מר אל"ף וגב' בי"ת הסכם סודיות (NDA) מפולפל מאינטרנט, והחתימו את שתי חברות הפיתוח על הסכם הסודיות והלכו לישון בשקט, רגועים כי סתמו את החור המשפטי המכביד, וכי עכשיו הזכויות באפליקציה הם שלהם.
האמנם?? אז"ש (=אז זהו שלא): אף אם החברה המפתחת חתמה על הסכם סודיות, היזמים חשופים: הן זכויות הבעלות והן זכויות השימוש עדיין בידי המפתחים!

למה? ומה ניתן לעשות? נסביר בקצרה אחר כך נרחיב:

תשובה ל"למה" - ככה: בהסכם סודיות לאפליקציה יש שני "חורים" משפטיים עיקריים. החור הראשון: הסכם הסודיות לא שומר על זכויות הקניין של היזמים באפליקציה לשם כך צריך "פורמט זכויות יוצרים בינלאומי". החור השני: הסכם הסודיות לא מונע מהחברה המפתחת שימוש עצמי באפליקציה ואפילו תחרות ביזמים הוגי האפליקציה, העברת הזכויות בה לאחרים וכו'! לשם כך יש להרחיב את הסכם הסודיות ולהתאימו למיזם.

אז "מה ניתן לעשות": על היזמים לפנות לעו"ד זכויות יוצרים לשם רישום "פורמט זכויות יוצרים בינלאומי", וכן לקבל נוסח הסכם סודיות שעונה לשני קריטריונים מרכזיים: הוא מותאם למיזם, וכולל גם סעיף אי תחרות.
מה ההסבר המשפטי לכך?

פורמט זכויות יוצרים בינלאומי: הפורמט שומר על הקניין של היזמים באפליקציה. זהו מסמך משפטי, מאושר נוטריונית ובעל תוקף בינלאומי שמבוסס על אפיון משפטי קפדני של האפליקציה בהתאמה לדיני זכויות יוצרים. יש להכינו מראש ולהציג אותו ואת תכניו למפתחים לפני הפיתוח. בכך הפיתוח יהווה יצירה נגזרת של הפורמט (יצירה הנסמכת על יצירה מוקדמת יותר), והזכות להכין יצירה נגזרת, או להרשות הכנת יצירה נגזרת, היא זכות כחוק של בעלי הפורמט בלבד, כחלק מזכויות היוצרים שלהם עפ"י חוק זכות יוצרים תשס"ח - 2007. בכך שומר היזם על זכויות הקניין שלו באפליקציה.

הסכם סודיות מותאם למיזם: לא די בנוסח של הסכם סודיות שהיה מותאם למיזם אחר אף אם הוכן בקפדנות לאותו מיזם. כל הסכם "נתפר" קונקרטית גם לנסיבות של ההסכם. זאת ועוד, ע"י הורדת הסכם סודיות מהאינטרנט, לא נוכל לערוב לקפדנות הניסוח ונכונותו אף למיזם שלשמו הוא הוכן מראש, אם איננו יודעים מי ניסח אותו. לכן, הסכם סודיות מתאים צריך להיערך בהתאם למיזם הרלבנטי, וכאשר מדובר במיזם לאפליקציה, יש לנסחו בהתאם לכך. הסכם הסודיות צריך להפנות גם לפורמט זכויות היוצרים לאותה אפליקציה ולכלול תניות נוספות כמו אי תחרות ואף התחייבות לויתור על זכויות יוצרים בפיתוח וכו'.

הסכם פיתוח: לאחר סגירת הפרטים העסקיים והטכניים/מקצועיים של הפיתוח יש לערוך גם הסכם פיתוח הכולל תניות של מה עושים, מתי, כמה ולמי, עם ציון אבני דרך, מועדי תשלום והיבטים מסחריים נוספים המנוסחים משפטית בהסכם. להסכם זה יצורפו, כמובן, גם הפורמט והסכם הסודיות כנספחים.
  
ומה הן הזכויות הרצויות של המפתח: על המפתח לכבד את זכויות הקניין של היזם ולפתח את האפליקציה בהתאם לאפיון של הלקוח. על המפתח לשמור לעצמו על שני דברים עיקריים: על זכויותיו בתמורה המתקבלת מהיזם, ועל כלי הפיתוח שבהם הוא עושה שימוש כדי לפתח אפליקציות ללקוחותיו . 

2 תגובות:

  1. אין הסכם שיכול להגן על זכויות כשמדובר בנוכלים.

    השבמחק
  2. אין הסכם שיכול להגן על זכויות כשמדובר בנוכלים.

    השבמחק