יום ראשון, 22 ביולי 2012

נוהל קניין רוחני ואבטחת מידע טכנולוגי


יש לכם שיטות עבודה, רשימת לקוחות, מידע רגיש או קניין רוחני אשר מתחריכם היו שמחים לשים עליו יד? אתם עוזרים להם בכך!

הכיצד?

לשמירת מידע בסוד יש כללים, ובלשון החוק - תנאים, שהעיקרי בהם הינו לנקוט באמצעים סבירים לשמור על המידע בסודיות:

"סוד מסחרי", "סוד" - מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו" (סעיף 5 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999;

האתגר לאבטח מידע סודי גובר ככל שהמידע מבודר יותר - בין עובדים, בין אתרים שונים, בין חברות קשורות, או על ענן. הקושי נובע גם מהצורך לשלוט בדרכי העברת המידע ללקוחות, לספקים, או בין העובדים לבין עצמם.

אם התנאים לשמירת המידע בסודיות לא נשמרו על ידכם בקפדנות עקב היעדר מידור, חסר בהטמעת טכנולוגיה למניעת רוגלות (תוכנות ריגול), העדר תניות מספקות לשמירת סודיות בהסכמים עם עובדים/ספקים/לקוחות, או בנשיאת מסמכים באופן לא מאובטח, כגון על דיסק-און קי ללא סיסמה, איבדתם את הזכות על המידע כסודי, ויתכן שגם איבדתם את האפשרות לרשום קניין רוחני כפטנטים או מדגמים על רעיונות למוצרים.

כעת מתחריכם רשאים לעשות במידע ובקניין רוחני זה שימוש חופשי. ואתם? איבדתם את היתרון היחסי בשוק שלכם. עכשיו אפשר להתחיל לחפש עבודה במקום אחר...

מה הפתרון? נוהל אבטחת מידע וקניין רוחני שיפורסם כתקנון IP-IT של החברה.

התקנון יובא לידיעת העובדים והמנהלים, ויצורף כנספח להסכם העבודה שלהם. כדי ליצור נוהל כזה יש לעשות סקר חקרני בחברה כדי לברר מה הוא המידע הסודי שלה, מקומות אחסנתו, למי הוא חשוף וכיצד, כיצד הוא מועבר לצדדים שלישיים, מה הם נכסי הקניין הרוחני שיש או יכולים להיות לחברה בעתיד, כיצד הם מוצפים מ"רצפת הייצור" להנהלה, מה הם התמריצים לכך, כיצד להיערך לשמירת או רישום זכויות אלו, וכיצד תיערך החברה למנף אותם כנגד מתחריה.

לסיכום, היעדר מדיניות ברורה על הדרך לנהוג במידע ובקניין הרוחני הקיים והעתידי בחברה גורם לה נזק ואבדן פוטנציאל שוק. תקנון קניין רוחני ואבטחת מידע ישמש כאמצעי ראשון במעלה לחינוך, בקרה, ניטור, אבטחה, ומינוף יתרונות המידע, הקניין הרוחני וההון האנושי של החברה.

בהצלחה!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה