יום חמישי, 26 בנובמבר 2009

ייצוג בבית משפט ונסיבות משפיעות

להליכים המשפטיים שלושה מאפיינים עיקריים המשפיעים על קבלת ההחלטות בהתנהלות התיק.
...

הפרמטר הראשון הינו עלויות משפט. אלו מורכבות מן ההוצאות שעל התובע לשאת בהן עם קבלת הייצוג המשפטי כגון שכר טרחת עו"ד ואגרות, במהלך המשפט כגון שכר טרחת מומחים, ולעיתים לאחר שכבר התקבל פסק דין, כגון הוצאות לצד השני במקרה של הפסד.

הפרמטר השני הינו הסיכון של אי השגת היעד. קרי שההליך יסתיים בהפסד, או שלא ניתן לגבות מהצד השני את הכספים הנקובים בפסק הדין אף אם ההליך יסתיים באופן מוצלח לטובת התובע. הסיכון גובר במקום שמוגשת תביעה שכנגד.

הפרמטר השלישי הינו העומס הנפשי. עם זאת מתמודד התובע או הנתבע כתוצאה משני הפרמטרים הקודמים.

הנתבע, נושא בסיכונים מקבילים של עלויות משפט, סיכוני תביעה, ועומס נפשי.

לפיכך, בתביעות כספיות, להבדיל בתביעות עקרוניות כגון בתחום של קניין רוחני (פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגם רשום), יכולים הצדדים לחתור לפשרה ולפיה יקבל התובע חלק מסויים מתביעתו, אך הנתבע לא יאלץ לשלם אותה במלואה. באופן זה "קונים" הצדדים את סיכוני ההליך המשפטי, מפחיתים את עלויות המשפט, ומקצרים את העומס הנפשי.

יריב קדם, עורך דין ונוטריון.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה